Poradenství

Technologické poradenství

Zajišťujeme technologické poradenství, vývoj výrobků, receptur nebo technologické uvedení do provozu strojních zařízení pod vedením naší zkušené technoložky Hany Nykodymové.

  • Chcete vyrábět vánočky a nevíte jak na to?                             
  • Potřebujete prodloužit trvanlivost chleba?
  • Koupili jste si nové zařízení a potřebujete zajistit uvedení do provozu?
  • Začínáte s pekařinou a potřebujete vyškolit personál?

Profesní kvalifikace

Věděli jste, že nemusíte absolvovat tříletou výuku v pekařském učilišti, abyste se stali pekařem? Postačí zkoušky ze tří námi nabízených profesních kvalifikací a následná závěrečná zkouška pro získání výučního listu na libovolném učilišti.

Naše technoložka je akreditovanou zkoušející pro pekařské profesní kvalifikace. V pohodlí Vaší pekárny může provést teoretickou a praktickou přípravu ke kvalifikačním zkouškám a vlastní přezkoušení, individuálně nebo pro skupinu uchazečů.

Profesní kvalifikace jsou určeny pracovníkům a majitelům pekáren, kteří získali pekařskou odbornost praxí nebo samostudiem, avšak postrádají výuční list v oboru pekař.

  • Výroba chleba a běžného pečiva 29-001-H
  • Výroba jemného pečiva 29-002-H
  • Výroba trvanlivého pečiva 29-044-H

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení o získání profesní kvalifikace.