Výrobníky ledu

V kategorii výrobníků ledu najdete samostatné stroje nebo kompletní sestavy včetně skladovacích zásobníků a vozíků na led. Tříštivý led Ziegra má ideální teplotu -0,5 °C, má nepravidelný a krystalový tvar a zůstává vždy sypký. Oproti  ostatním druhům ledu může být skladovám bez podchlazení a nikdy nezamrzá dohromady. Led je hygienicky nezávadný – je čerstvý a čistý jako voda z vodovodu. Během výroby až do po dávkování zůstává led nedotčen rukou.