Zásobník

Zásobník - tyto systémy se používají jako úložiště nosičů výrobků při zastavení linek nebo změně typů.

Zásobník

Tento systém je typu FILO – „First In, Last Out“, má pouze jednu větev, která je reverzní.Vyrovnávací systémy se používají jako úložiště nosičů výrobků při zastavení linek nebo změně typů. Mohou také fungovat jako kompenzační prvek při změně množství nosičů ve výrobním cyklu. V roli úložiště se systém pohybuje směrem nahoru, získá požadovaný objem a zastaví se. Po přijetí příkazu k výdeji nosičů se systém posune dolů a uloží předměty na dopravník. Úkolem vyrovnávacího systému je cyklicky měnit směr unašečů. Když je v lince přebytek nosičů, synchronizační dopravník se naplní a spustí se přijímací cyklus – krok nahoru. Když se zvýší poptávka po nosičů v lince, systém obrátí směr pohybu a začne pracovat na výdej.

  • Kompaktní konstrukce
  • Vhodné pro vysokokapacitní linky
  • Použití různých typů forem, plechů a plat
  • Jednoduchá regulace času a mikroklimatu
  • Robustní a pevná konstrukce
  • Snadná údržba a servis