Hnětače Diosna se spodním vyprazdňováním

Hnětače se spodním vyprazdňováním těsta
  • Automatizovaná příprava těsta, včetně dávkování surovin a vyprazdňování.
  • Vhodné pro různé výrobní kapacity, zámisy od 160 kg do 400 kg.
  • Usnadnění pracovních procesů s homogenními těsty.
  • Optimální výsledky přípravy těsta zvolením nejvhodnějšího typu hnětače: wendelova, spirálového nebo dvouspirálového.
  • Udržení nízké teploty těsta.
  • Možnost rychlé změny receptur.
  • Konzistence těsta vhodná pro další automatizované zpracování.
  • Snadné čištění.
  • Programovatelné cykly nebo manuální ovládání.
  • Nízké nároky na prostor.

Hnětače Diosna se spodním vyprazdňováním

Automatizace přípravy těsta DIOSNA začíná u hnětačů se systémem spodního vyprazdňování díží. Tento způsob konstrukce hnětačů dovoluje sestavit automatizovanou linku výroby těsta včetně jeho transportu k dalšímu zpracování. Automatizovaná linka může pokračovat systémem zrání těsta s programovatelnými časy zrání a kynutí, který je vhodným doplňkem hnětačů se spodním vyprazdňováním.

Systém zahrnuje jeden nebo více hnětačů se spodním vyprazdňováním díží. Suroviny se automaticky dávkují do díží hnětačů. Po dokončení zámisu těsta se díže vyprázdní otvorem ve spodní části. Těsto je přesunuto na dopravník pod hnětačem nebo do vozíku, který pokračuje k překlápěči, a poté k dalšímu návaznému zpracování. Systém spodního vyprazdňování umožňuje rychlý proces transportu těsta pomocí vozíků nebo dopravníku. Obzvláště usnadňuje výrobu homogenních těst. Dopravníky s rámy z nerezové oceli jsou navrženy pro snadné čištění. Systém přepravy těsta pomocí dopravníku je vhodný obzvláště pro těsta s krátkou dobou zrání a provozy s omezeným prostorem. Systém spodního vyprazdňování je vhodný zvláště pro pšeničná, popř. žitnopšeničná těsta s obsahem žitné mouky do 40 %. Vysoká přesnost pozice hnětacího nástroje k díži umožňuje kompletní vyprázdnění díže beze zbytků na stěnách apod. a to i u těst se slabou glutenovou strukturou, např. žitno-pšeničné chlebové těsto. Premiové verze systémů jsou kompletně bez nátěrů. Transportní vozíky jsou dostupné v několika variantách materiálů. Systém spodního vyprazdňování DIOSNA byl speciálně navržen, aby zabíral co nejméně prostoru. Malé nároky na prostorové dispozice umožňují automatizaci výroby těsta pekárnám všech velikostí!