Lineární transportní systém Diosna

Optimální řešení pro velké a průmyslové pekárny díky enormnímu výkonu a vysoké efektivitě. Pohyblivá robotická jednotka transportuje jednotlivé díže v rámci systému zcela automaticky k jednotlivým stanicím.

  • Plně automatický proces včetně dávkování surovin, intenzivního hnětání a vyprázdnění díží
  • Lineární rozmístění díží zvyšuje efektivitu využití prostoru
  • Individuální plánování procesu výroby dle konkrétních požadavků, včetně zrání nebo bez
  • Automatická výměna díží
  • Několik hnětačů v integrovaném systému
  • Až 16 dávek za hodinu
  • Kapacita až 6400 kg těsta za hodinu
  • Rychlá změna receptur
  • Různé doby zrání těst v jednom systému
  • Dokonalé vyprazdňování díží díky škrabce


Lineární transportní systém Diosna

Může být navržen pro přesně stanovený postup přípravy těsta včetně zrání a dovoluje flexibilně provádět mnoho procesů ať již souběžně nebo postupně za sebou. Podstatnou výhodou lineárního systému přípravy těsta je horní vodící kolejnice, která zajišťuje bezproblémový přístup k podlaze pro čištění a údržbu. Do lineárního transportního systému je možné integrovat několik dávkovacích anebo překlápěcích stanic, což umožňuje současně připravovat několik různých receptur v jednotlivých hnětačích a zajistit přípravu těsta pro několik výrobních linek i v případě, že je potřeba pracovat s jiným druhem těsta. V závislosti na receptuře systém dodržuje rozdílné doby zrání těsta. Těsto se přesouvá v rámci systému pomocí speciálního robotického zařízení. Je naprogramován každý jednotlivý pohyb v průběhu procesu přípravy těsta, a tak lze řešit zadání s maximální flexibilitou.

Do lineárního systému lze dodatečně integrovat další moduly procesu přípravy těsta: pozdější dávkování, dodatečné přidání zbytků těsta z předešlých zámisů na další dávkovací stanici, granulaci soli nad dávkovací násypkou hnětače, odvzdušnění těsta, předkynutí, přidání omládku apod. Rozšíření funkcí systému může být snadno provedeno servisními pracovníky DIOSNA.

Lineární transportní systém je navržen tak, aby zajistil bezproblémovou funkčnost za náročných podmínek. Jsou využity ty nejkvalitnější komponenty. Pohyblivá robotická jednotka se neustále přesouvá pomocí ozubeného řemenu. Její pohyb je řízen pomocí optických senzorů a detektorů pohybu. Toto řešení má nejen technologické, ale i ekonomické výhody: lze dosáhnout nejkratší možné doby cyklu, a tak jsou stále dostupné malé dávky čerstvě zamíseného těsta. Velmi rychlé překlápěče vybavené dvojitými bezpečnostními řetězy zajistí rychlý přesun těsta k další pozici na lince. Žádné spínače nejsou instalovány nízko u podlahy, což zabraňuje mnoha poruchám a snižuje nároky na čištění.
Rotace pohyblivé robotické jednotky v úhlu 360° umožňuje vysokou flexibilitu. V systému nejsou využity technicky složité řetězové konstrukce, které jsou náročné na údržbu. Všechny díže využité v lineárním jsou vhodné i k manuální manipulaci.